سفارشات

برای سفارش پروژه های خود توضیح کامل نحوه اجرای برنامه (در صورت محاسباتی بودن ارسال حداقل 2 مثال کاربردی با جواب صحیح نهایی برای اطمینان از کارکرد درست برنامه الزامی است) به email زیر به همراه شماره تماس و یا email  خود ارسال نموده ظرف مدت 42 ساعت آینده منتظر جواب اولیه در مورد اجرایی بودن برنامه درخواستی توسط گروه ما باشید.

 

 

am_72015@yahoo.com

/ 0 نظر / 5 بازدید